DÆKDÆK SØG I ALLE DÆKSØG I ALLE DÆK FORHANDLEREFORHANDLERE

DÆKKETS FASCINERENDE VERDEN

Dyrkning af gummitræer sikrer 30 millioner mennesker føden hvert år

Michelin 18 maj 2010

Dyrkning af gummitræer sikrer 30 millioner mennesker føden hvert år

Ikke desto mindre er disse gummiplantagearbejderes levebrød truet på grund af skovhugst. Dækfabrikanter forbruger cirka 70 % af verdens produktion af naturgummi, så det er op til virksomheder som Michelin at beskytte og bevare disse naturressourcer og sikre bæredygtig dyrkning af gummitræer (Hevea).

I flere årtier har Michelin dyrket næsten 21.000 hektar gummiplantager i Brasilien og Nigeria, hvilket svarer til 12 % af Michelins behov for naturgummi. For at beskytte dyrkningen af Hevea i Brasilien har Michelin for eksempel investeret i et bæredygtigt landbrugsprogram for at skabe sociale, miljømæssige og økonomiske resultater. Disse lokale landbrug foretager også deres egen grundlæggende bearbejdning og udvikler andre kulturer mellem gummitræerne, såsom kakao og bananer.

Beskyttelse af tropeskovenes biologiske mangfoldighed

Michelin har også skabt "økologiske korridorer", som forbinder tre dele af Atlanterhavsskoven for at skabe sammenhæng fra kysten til områderne inde i landet. Korridoren er på cirka 3.000 hektar, men er kun 10 % af sin oprindelige størrelse. Den er nu en af de mest truede tropiske skove i verden.

Tæt samarbejde med lokale jordbrugere

Michelin arbejder tæt sammen med den lokale regering og grupper, som vil fremme mangfoldighed for at udvikle disse korridorer. Derudover har Michelin hjulpet med at starte familieejede gummiplantager ved at give små nabolandbrug (1.000 familier) modstandsdygtige gummiplanter produceret af et forskningsprogram inden for planteavl ledet af Michelin og CIRAD (fransk landbrugsforskningscenter).

En ny by

Michelin har også doneret 18 hektar mark til bygning af en ny by med navnet Nova Igrapiuna, primært til gummiplantagearbejderne og deres familier. Byen er udstyret med moderne vandbehandlingsanlæg og har grønne områder, sygehus og skoler.

Genplantningsprogram

Efter at have undersøgt området og dets dyrearter blev der også iværksat et genplantningsprogram. Over 2.700 hektar af gummiplantagen Bahia i Brasilien ligger udyrket hen for at hjælpe med at beskytte den oprindelige skov samt flora og fauna. Projektet har også lokket flere dyr tilbage og fremmet økoturismen i området.

Udvikling af økologisk bevidsthed

For at bevare økosystemet har Michelin samarbejdet med lokale organisationer for at øge bevidstheden omkring økologiske spørgsmål. Du kan læse mere om dette på http://www.michelin-hevea.com.

Biologisk og landbrugsforskning

Michelin fremmer også forskning inden for biologi og landbrug med følgende mål:

  • Forbedre teknikker til udnyttelse af gummitræet for at sænke produktionsomkostningerne
  • Øge høstudbyttet
  • Forbedre kvaliteten af naturgummi
  • Bekæmpe sygdomme på gummitræer

Bekæmpelse af sygdomme på gummitræer

Michelin har arbejdet tæt sammen med en række universiteter, videnskabelige organer og forskningsorganisationer for at finde mere effektive metoder til at bekæmpe en sydamerikansk sygdom forårsaget af microcyclus ulei, en svamp som angriber bladene på det brasilianske gummitræ, og som er en alvorlig trussel mod gummiplantager i Asien og Afrika. Resultatet af denne forskning har også gjort det muligt at udvælge og reproducere de varianter af Hevea, som er mere modstandsdygtige over for parasitter. Vi har i flere år doneret unge gummitræer, som er modstandsdygtige over for svampe, til små omkringboende jordbrugere i Brasilien. Alene i 2006 blev der doneret 200.000 træer.

Bevaring af naturressourcer

I Nigeria er Michelins fire plantager også aktive i kampen for at beskytte miljøet. De 500 hektar regnskov i plantagen Osse River, som grænser op til Okumu National Park (der har været fredet siden 1990), er i dag den sidste tilbageværende regnskov af sin slags i det vestlige Nigeria. I 2002 fik Michelin prisen som den mest miljøvenlige virksomhed i Nigeria, der uddeles af Nigerian Conservation Foundation (NCF).

Genindvinding af brugte dæk

I dag ender langt færre brugte dæk på lossepladsen, eftersom nye muligheder for genindvinding er blevet udviklet, og folk er mere bevidste omkring miljøaspekterne.  Michelin er meget engageret i kampen for at beskytte miljøet og arbejder aktivt for at fremme genindvinding af dæk.  I Europa har det siden 2003 været ulovligt at smide hele dæk på lossepladsen, og fra 2006 har de samme regler været gældende for "ituskårne" dæk.

Recycling

  • PERSONVOGN
  • SUV - 4X4
  • VAREVOGN/AUTOCAMPER
Loader