DÆKDÆK SØG I ALLE DÆKSØG I ALLE DÆK FORHANDLEREFORHANDLERE

Bæredygtig mobilitet

INDLEDNING

INLEDNING

Der findes i dag tæt på 800 millioner køretøjer på vejene verden over, et tal som kan være fordoblet i 2030. Dette stiller store krav til transportbranchen inden for områder som sundhed og sikkerhed, energi og råvarer, miljøbeskyttelse og livskvalitet. Menneskers behov for rejser og transporter øges i takt med kravet om at gøre det på en bæredygtig måde. Samtidig betyder en konstant voksende befolkning et øget behov for godstransport.

VORES UDFORDRINGER

VÅRA UTMANINGAR

World business Council for Sustainable Development (WBCSD) består af tæt på 200 globale virksomheder, som deler et fælles engagement i bæredygtig udvikling. Michelin har været medlem siden 2001 og deltager i organisationens projekt for bæredygtig mobilitet (Sustainable Mobility Project, SPM), som har 7 mål:

Mål et: Mindske emissioner fra transporter, så de ikke udgør en stor fare for den globale folkesundhed
Mål to: Mindske udslippet af drivhusgasser fra transporter til bæredygtige niveauer
Mål tre: Mindske antallet af transportrelaterede dødsfald og skader verden over
Mål fire: Mindske transportrelateret støj
Mål fem: Mindske trafikpropper
Mål seks: Mindske kløfterne mobilitetsmæssigt i alle lande og mellem de rigeste og de fattigste lande
Mål syv: Forbedre mulighederne for mobilitet for befolkninger i almindelighed i både udviklede og udviklingslande.

VORES SVAR

VÅRA SVAR

For at nå de 7 mål i SMP har Michelin skabt en liste med 10 erklæringer

Læs alle 10 erklæringer:

1. Ansvarlige præstationer for vores produkter og tjenester
2. Arbejdspladskvalitet på vores anlæg
3. Mangfoldighed blandt vores ansatte
4. Gode relationer til samfundet
5. Gode relationer til leverandører
6. Risikohåndtering inden for virksomheden
7. Miljøpleje på vores anlæg
8. Miljøpåvirkninger forbundet med dæk
9. Genindvinding af dæk
10. Michelins bidrag til bæredygtig mobilitet

Læs mere om Michelins program for bæredygtig mobilitet.