DÆKDÆK SØG I ALLE DÆKSØG I ALLE DÆK FORHANDLEREFORHANDLERE

Behandling af personoplysninger

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER


Michelin respekterer de besøgendes og brugernes personlige integritet.


I dette dokument beskrives Michelins praksis, når det gælder personoplysninger, herunder under hvilke omstændigheder de kan indsamles, hvad de kan anvendes til, og hvem de gives til.


Alle Michelins hjemmesider har et særligt formål og egenskaber, som er unikke for den enkelte side. Hvis der er behov for at indsamle yderligere personoplysninger på nogen af Michelins hjemmesider, får du information om det på den pågældende side.


Dataansvarlig:

Ansvarlig for de personoplysninger, som Michelin behandler om dig, er:

Michelin Nordic AB
Årstaängsvägen 11
Box 47175
S 10074 Stockholm
Sverige
Tlf.: +46 870 90 700


E-mail: market.pn@se.michelin.com


Personoplysninger


Generelt behøver du ikke udlevere personoplysninger på Michelins hjemmesider. Det kan ske, at Michelin beder dig oplyse personoplysninger for bedre at kunne tilgodese dine behov i forbindelse med korrespondance, ved svar på ordrer og i lignende tilfælde.


Personoplysninger kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og anden specifik information som brugernavn, kodeord eller kontooplysninger.


Indsamling af personoplysninger


Michelin indsamler personoplysninger med et præcist, udtrykkeligt og berettiget formål, som angivet nedenfor. Oplysningerne behandles ikke på en måde, som strider mod disse formål.


Når Michelin indsamler personoplysninger, informeres den berørte person om formålet med indsamlingen og nærværende persondatapolitik, senest ved indsamlingen af de pågældende personoplysninger.


Michelin gør sit bedste for kun at indsamle oplysninger, som er relevante og ikke i for stor mængde i forhold til det formål, de indsamles til. Michelin tager alle passende forholdsregler for, at de indsamlede personoplysninger er korrekte og opdateres efter behov.


Det er frivilligt, om du vil afgive dine personoplysninger til Michelin. Du skal dog være opmærksom på, at det – såfremt du vælger ikke at afgive dine personoplysninger – i visse tilfælde ikke vil være muligt for Michelin at tilbyde dig sine produkter og tjenesteydelser.


Brug af personoplysninger


Michelin benytter kun dine personoplysninger til nedenstående:


• Give dig information om sine produkter og tjenester.
• Behandle, udføre og følge dine transaktioner.
• Gøre det muligt for dig at deltage i interaktive dele af hjemmesiderne.
• Kommunikere, præsentere og gøre forretninger med dig.
• Statistiske formål.


Modtagere af personoplysninger

De personer inden for Michelin-koncernen, som får dine personoplysninger, er udelukkende personer, som har forretningsmæssig behov for dem for at kunne varetage interesser i henhold til formålet med behandlingen af dine personoplysninger. Se i øvrigt Michelins Binding Corporate Rules, som giver Michelin ret til overførsler mellem sine koncernselskaber inden for EU.

Michelin anvender eksterne virksomheder til at assistere med tekniske forhold i forbindelse med Michelins virksomhed. Disse virksomheder vil kunne behandle data, for hvilke Michelin er dataansvarlig.

Databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af Personoplysninger.

Michelin overlader ikke dine personoplysninger til andre tredjemænd end de ovenfor nævnte databehandlere uden dit samtykke, undtagen i tilfælde hvor Michelin i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til det. 

Opbevaringstid

Michelin gemmer ikke dine personoplysninger længere tid, end det er nødvendigt i forhold til det formål, som personoplysningerne er indsamlet til.

Ret til at få adgang til, ændre eller modsætte sig brug af personoplysninger


Du kan til enhver tid anmode Michelin om at få oplyst hvilke personoplysninger, som virksomheden har om dig, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne registrering og anmode om, at personoplysningerne rettes eller fjernes. Ifølge Lov om behandling af personoplysninger har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling. 

For at gøre denne ret gældende skal du meddele dette til Michelin på den adresse, som er angivet under punktet ”Dataansvarlig”.        

Datasikkerhed

Michelin har taget forholdsregler for at garantere hemmeligholdelse, sikkerhed og integritet for dine personoplysninger. Adgangen til personoplysninger er begrænset til de, som har brug for at få dem, og de skal følge reglerne.

På Michelins kommercielle hjemmesider sker indsamling af bankoplysninger inden for rammerne af effektive og lovlige sikkerhedsprocesser for betaling. Forholdsreglerne kan omfatte kryptering (beregnet til at gøre data ulæselige for uvedkommende) under indsamlingen eller ved overførsel af fortrolige data. De tidligere nævnte oplysninger benyttes udelukkende til onlinebetaling og gemmes ikke.

Cookies

Michelin indsamler data om, hvordan du benytter vores hjemmesider. Dette gøres, for at vi kan forbedre servicen for vores besøgende og brugerne, og det sker ved hjælp af såkaldte cookies, som er filer, som din browser lægger ind på din harddisk ved besøg på en hjemmeside.

Det er ikke muligt at identificere dig personligt ved hjælp af disse cookies. Indsamlede data kan for eksempel være information om, hvilke sider du læser, dato og tidspunkt for dette og anden sporbar information.

Michelin kan bruge disse oplysninger til at analysere tendenser eller besøgsstatistikker og foretage målinger.

Du kan indstille din browser således, at du skal acceptere cookies i hvert enkelt tilfælde. Du kan også deaktivere cookies i din browser. I få fald får du ikke adgang til visse dele af vores hjemmeside.

International overførsel af personoplysninger

Michelin er en international virksomhed, som har databaser i de lande, hvor virksomheden driver forretning og har sine datterselskaber.

For at kunne varetage formålet med behandlingen af dine personoplysninger mest hensigtsmæssigt har Michelin behov for at kunne overføre dine personoplysninger til andre selskaber inden for Michelin-koncernen. For overførsler af personoplysninger til Michelin-koncern selskaber inden for EU har virksomheden vedtaget Binding Corporate Rules.

Michelin kan også have behov for at overføre dine personoplysninger til andre selskaber uden for Michelin-koncernen, eksempelvis til tredjemandsvirksomheder uden for EU, som Michelin samarbejder med. I disse tilfælde har Michelin indgået særlig aftale med de pågældende virksomheder, som garanterer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesniveau.

Mindreårige

Michelins hjemmesider er generelt ikke beregnede til mindreårige under atten år. Hvis du er mindreårig, opfordrer vi dig til ikke at afgive nogen personoplysninger uden først at have fået tilladelse af dine forældre.

Links til tredjemands hjemmesider


Michelins hjemmesider kan indeholde hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Michelin kontrollerer ikke disse hjemmesider og kan derfor ikke holdes ansvarlig for deres praksis, hvad angår hemmeligholdelse og beskyttelse af personoplysninger og indhold. Vi beder dig derfor om at læse hemmeligholdelsespolitikken på disse sider, før du benytter dem eller giver personlige oplysninger.

Varemærker og ophavsret


Læs vores Brugerbetingelser, hvis du vil have nærmere information.


Accept af denne persondatapolitik


Du bedes acceptere nærværende persondatapolitik senest ved indsamlingen af dine personoplysninger.  Hvis du ikke vælger at acceptere nærværende persondatapolitik, skal du dog opmærksom på, at det i visse tilfælde ikke vil være muligt for Michelin at tilbyde dig sine produkter og tjenesteydelser.


Ændringer


Denne persondatapolitik gælder fra den 2011-03-07

Nærværende persondatapolitik kan ændres med et varsel på 30 dage.

Såfremt Michelin foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette via de kontaktinformationer, du har afgivet til Michelin.

Såfremt du ikke kan acceptere den reviderede persondatapolitik, skal du være opmærksom på, at det i visse tilfælde ikke vil være muligt for Michelin at tilbyde dig sine produkter og tjenesteydelser.