header choix 2

EUROPÆISK DÆKMÆRKNING:
HVAD BETYDER DET?

At vælge det rigtige dæk til dit køretøj er ikke så nemt. Der er mange forskellige faktorer, som du skal overveje, før du køber dine dæk. Med tanke på den nuværende økonomiske og miljømæssige situation er det endnu vigtigere at være velorienteret for at købe de bedste dæk, når det gælder lang levetid, sikkerhed og brændstofeffektivitet. Det er netop af den grund, den europæiske dækmærkning er udviklet.

EU-dækmærkning: beskrivelse og mærkning

Kort om EU's dækmærkning

Europa-Kommissionen indførte dækmærkningen i Europa i 2012 for at hjælpe dig med at foretage det rigtige valg.
Europa-Kommissionens forordning kræver, at alle personvognsdæk, SUV-dæk og varevognsdæk har et mærke, der giver tydelig information om dækkenes præstationer (bedømmelsed af vådgreb, brændstofeffektivitet og støjniveau).

Disse kvalitetsbedømmelser angives af dækfabrikanterne selv i overensstemmelse med resultater af test udført efter metoder, som er defineret på EU-niveau.  

Udvidelse af EU-dækmærkningen

Fra 1. maj 2021 er EU-dækmærknigen blevet udvidet. Ændringerne er hovedsageligt drevet af EU's 2030-ramme for klima- og energipolitik, der har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser.

Sådan læses den nye EU-dækmærkning

fuel

Den nye forordning indfører flere ændringer på mærket. Brug dækmærkningsguiden nedenfor for at forstå dem:

Information på standarddæk

Denne del giver dig information om leverandørens virksomhedsnavn eller varemærke, identifikation af dæktype, dækkets dimensionsbetegnelse, dækklasse (dvs. C1, C2 eller C3).

Klasser

En af de vigtigste ændringer er klassificeringen for rullemodstand og bremseevne på våd vej, som nu reduceres til 5 klasser fra A (mest effektivt) til E (mindst effektivt).

01

Dækkets energieffektivitet

1 UD AF 5 TANKFULDE BRÆNDSTOF
forbruges i gennemsnit af dækkene

Hver gang hjulet roterer, deformeres dækket, når det kommer i kontakt med vejen. Når dækkets struktur deformeres, opvarmes det, og noget af energien går tabt. Ved at reducere denne varmeopbygning bliver det muligt at sænke brændstofforbruget og dermed også udledningen af drivhusgasser. Den dækrelaterede kraft, der hæmmer et køretøjs bevægelse fremad, kaldes for ”rullemodstand”.

gain fuel efficiency 1093 x 663

1.280 DKK(1)

er den gennemsnitlige reduktion af brændstofudgifter for et køretøj udstyret med A-mærkede dæk sammenlignet med et køretøj udstyret med E-mærkede dæk.
Klasserne for ”brændstofeffektivitet” revideres ved at klasse D fjernes (tidligere tom).

Fx bliver et dæk, der tidligere var E-mærket for et af disse parametre, nu D-mærket.

02

Dækkets vådgreb

BREMSLÆNGDEN PÅ VÅD VEJBANE
1 Millisekund

Dækket er køretøjets eneste kontaktpunkt med vejbanen. Ved en hastighed på 80 km/t har det mindre end 1 millisekund til at styre køretøjet, accelerere eller bremse. Dækket er en vigtig sikkerhedskomponent. Dets funktion er at gribe fat i vejen, uanset belægningens tilstand (ødelagt eller nyasfalteret), vejens udformning (lige eller med sving) eller vejrforholdene (tørt eller regnvejr).

mtg etiq illus retouche

9 m

er den gennemsnitlige reduktion af bremselængden for et køretøj, der kører 80 km/t og er udstyret med A-mærkede dæk sammenlignet med et køretøj udstyret med D-mærkede dæk(2).

Klasserne for ”vådgreb” revideres ved at klasse D fjernes (tidligere tom). Fx bliver et dæk, der tidligere var E-mærket for et af disse parametre, nu D-mærket).

03

Dækkets støjniveau

RULLESTØJ AFGIVET TIL OMGIVELSERNE
måles i decibel (dB)

De 3 lydbølger er nu erstattet af bogstaver: A, B eller C (3 lydbølger = C).
Trafikstøj er en forstyrrende, ubehagelig lyd. For et køretøj, der kører med en konstant hastighed på 80 km/t, er den støj, der genereres af dækkene, der ruller på vejen, oftest højere end støjen fra motoren. Hvor kraftig lyden fra rullende dæk er, afhænger af dæktype og vejbelægning.

mtg etiq illus 03 hd f39 noiseEt A-mærket dæk er HALVT SÅ STØJENDE som et B-mærket dæk(3).

Nye piktogrammer

Det nye europæiske dækmærkning vil også indeholde:

En QR-kode

i øverste højre hjørne af mærket.
Skan koden for at downloade mere information om dækket. Den er direkte forbundet til den europæiske database (EPREL), der indeholder alle oplysninger om dækmækrningen samt et produktblad.

neige 613x202px

Piktogram for snegreb (3PMSF)
3-Peak Mountain Snow Flake

3PMSF-mærkede dæk er de eneste, der garanterer vinterpræstationer ved at være specifikt udviklet til brug i sne og godkendt for alle krav i objektive test(4).

30 m(5)

Ved en hastigehed på 50 km/t er bremselængden i gennemsnit 30 meter kortere på snedækkede veje end for et køretøj med sommerdæk(5).

montagne 613x202px

Piktogram for ISGREB
Bremselængde på is 

Eftersom dækket er det eneste kontaktpunkt med vejbanen, er det afgørende for sikkerheden på de isglatte veje, man for eksempel støder på i de nordiske lande. Derfor indføres det nye piktogram for ”isgreb”, der angiver, at dette dæk har en kortere bremselængde på is.

1,4 m(6)

Ved en hastighed på 20 km/t er bremselængden på is mindst 1,4 meter kortere for et dæk med dette piktogram end for et helårsdæk(6).
Dæk med godt isgreb er specifikt udviklet til veje dækket af is og pakket sne og bør kun bruges i vinterføre. Brug af dæk med optimalt isgreb under mildere klimaforhold (fx vådt føre eller højere temperaturer) kan resultere i forringede præstationer, når det gælder vådgreb, manøvrering og slitage.

Hvad kan jeg ellers gøre for at forbedre brændstofeffektiviteten og trafiksikkerheden?

Den måde, du kører på, påvirker også i høj grad dit brændstofforbrug og trafiksikkerheden. Heldigvis er der mange tips til, hvordan du kan , du kan ændre og forbedre din måde at køre på:

Økokørsel

er et af dem. At køre jævnt og stabilt kan være med til markant at reducere dit brændstofforbrug. Du kan finde flere tips og gode råd her.

Standselængder

skal du altid have fuld kontrol med. Ved at holde sikker afstand til forankørende kan du bedre forudse opbremsninger og bruge din motorbremse til at sænke hastigheden på din bil. 

Dæktryk

skal kontrolleres regelmæssigt (specielt før længere rejser) for at optimere brændstofeffektiviteten og sikre maksimalt vådgreb. Se her, hvordan du kontrollerer lufttrykket i dækkene.

Planlægning

af din køretur og tjek af trafikken, før du tager afsted, vil betyde, at du sparer tid og brændstof! Prøv ViaMichelin til at planlægge din rute

scott clark

Scott Clark
Administrerende vicedirektør for Michelin

Ansvarlig for områderne Automotive, Motorsports, Experiences og Nord- og Sydamerika
Medlem af Gruppens direktion

Michelins innovative ånd

Michelins kontinuerlige arbejde med at forbedre produkternes præstationer har som målsætning at tilbyde en mobilitet, der er sikker, effektiv, tilgængelig for alle og mere miljøvenlig. Innovation er i kernen i hvert eneste dæk, vi fremstiller.

“Som I kan se, er miljøspørgsmål centrale i vores strategiske prioriteringer. For at reducere vores miljøaftryk hurtigere har Michelin forpligtet sig til at sænke CO2-emissioner fra alle sine produktionsanlæg med 50 % i 2030 sammenlignet med 2010 med det slutmål at nå CO2-neutralitet i 2050. Michelin udvikler også løsninger til at bruge fornybare eller genanvendte materialer til at fremstille sine dæk, samtidig med at man stræber efter at forbedre dækkenes præstationer endnu mere. I 2030 vil Michelindæk være 20 % mere energieffektive, end de var i 2010. I morgen vil alt være bæredygtigt!"

Artikler, der kunne interessere dig

Juridisk meddelelse

(1) Baseret på en besparelse på 150 liter brændstof over 40.000 km ved en pris på 8,55 DKK pr. liter (vægtet gennemsnit). Besparelsen kan ændre sig afhængigt af køretøjet og kørselsforholdene. Resultat målt ifølge testmetoder fastlagt i FN/ECE-regulativ nr. 117.
(2) Resultat af opbremsning fra 80 km/t til 20 km/t målt ifølge testmetoder fastlagt i FN/ECE-regulativ nr. 117.
(3) Støj måles på et køretøj, der kører 80 km/t med motoren slukket, målt ifølge testmetoder fastlagt i FN/ECE-regulativ nr. 117.
(4) Test af bremseevne i vinterføre i henhold til ETRTO’s metode (European Tyre and Rim Tehnical Organisation).
(5)  Gennemsnitlig forskel i bremselængde for et vinterdæk sammenlignet med et sommerdæk, Bremselængde på en snedækket vej fra 50 til 0 km/t. Test udført ved -5 °C af TÜV SÜD i 2013 med dimensionen 205/55 R16.
(6) Resultat af opbremsning på is fra 20 km/t til 5 km/t målt ifølge testmetode fastlagt i ISO-norm 19447.

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.