bil leder artikel sikker koersel tips og raad

Lufttryk i bildæk

Et dæk taber luft af naturlige årsager (typisk omkring 0,076 bar pr. måned). Tab af lufttryk kan også forårsages af:

• En punktering
• Ventilen: skal skiftes, når dækket udskiftes.
• Ventilhætten: er afgørende for en lufttæt forsegling.
• Fælgen: skal rengøres, hver gang dækket monteres.
• Følg bil- eller dækfabrikantens råd, især hvad angår brugsbetingelserne (belastning/hastigheder osv.).


• Kontrollér lufttrykket, når dækkene er kolde (dæk, som ikke har kørt i 2 timer, eller som har kørt mindre end 3 km ved lav hastighed). 
• Hvis dækkene er varme, når de kontrolleres, skal der lægges 0,3 bar til det lufttryk, der er anbefalet af bilfabrikanten. Kontrollér lufttrykket igen, når dækkene er blevet kolde.
• Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.
• Selv om dækkene er fyldt med nitrogen, skal lufttrykket og dækkets almene tilstand alligevel kontrolleres regelmæssigt.

Et dæk med korrekt lufttryk øger sikkerheden, er mere økonomisk i brug og bedre for miljøet.

bil leder artikel daektryk small2 tips og raad

Hvordan kontrollerer jeg lufttrykket?

 1. Før lufttryksmåleren ind i ventilen på dækket.
 2. Viseren giver udsving og viser et tal, der svarer til det indvendige tryk i bar.
 3. Den hvislende lyd er luft, der siver ud af dækket. Dette burde ikke have nogen væsentlig indflydelse på trykket, medmindre du holder lufttryksmåleren nede for længe.
 4. Sammenlign det målte tryk i PSI med det anbefalede lufttryk i bar.
 5. Hvis tallet ligger over det anbefalede, skal du lukke luft ud, indtil de to tal stemmer overens. Hvis det ligger under, skal du pumpe mere luft i, indtil du når det korrekte tal.

 

Hvor finder jeg det anbefalede lufttryk for mine dæk?

 • I bilens instruktionsbog
 • På klistermærket på bildøren i førersiden eller indvendig i benzindækslet.
 • Ret dig ikke efter tallet på dæksiden, da dette ikke angiver det nødvendige lufttryk for dit dæk.
 • Eller gå ind her for at se, hvilket lufttryk du skal have: Michelin lufttyck

 

Om lufttryksmålere

 • Vær forsigtig, når du bruger en lufttryksmåler ved en tankstation. Lufttryksmålerne er ofte upålidelige.
 • Køb en lufttryksmåler af høj kvalitet og kontrollér målerens nøjagtighed hos en dækspecialist.

 

Det korrekte lufttryk er vigtigt

 • Dæk med for højt eller for lavt lufttryk kan slides hurtigere end forventet, have nedsat vejgreb og bruge mere brændstof. Det tager kun et par minutter om måneden at garantere din sikkerhed og lang levetid for dine dæk.
bil leder artikel daektryk smaa tips og raad

Ved at holde det korrekte lufttryk i dækkene sparer du penge. Dæk med for lavt lufttryk er tilbøjelige til at blive overophedede, bruge mere brændstof og slides hurtigere. På samme måde kan dæk med for lavt lufttryk forkorte dækkets levetid, mindske vejgrebet og give manøvreringsproblemer.

• SLITAGE

Et dæk med et 20 % for lavt lufttryk kan reducere kilometertallet med 20 %. Det betyder et tab på 8000 km ved et potentielt kilometertal på 40.000 km.

• FORBRUG AF BRÆNDSTOF OG CO₂-UDLEDNING

Lavt lufttryk øger både brændstofforbruget og CO₂-udledningen.

 

Nitrogen: Hvad er fordelene?

Hvad er nitrogen?

Nitrogen er ganske enkelt tør luft, hvor ilten er fjernet. Luft indeholder næsten 79 % nitrogen.

Hvordan bruges det?

 • De fleste dæk fyldes med komprimeret luft. Men nogle dækforhandlere er begyndt at fylde deres dæk med nitrogen.
 • Nitrogen og komprimeret luft kan blandes.
 • De fleste dæk kan fyldes med luft eller nitrogen, så længe det af bilfabrikanten anbefalede lufttryk overholdes.
 •  

Fordelene:


Når nitrogen erstatter ilt, siver mindre luft ud af dækkene, og dæktrykket forbliver højt længere.

Dækeftersyn:

Desværre er der andre mulige årsager til lækager (kontaktfladen mellem dæk/fælg, ventilen, kontaktfladen mellem ventil/fælg og hjulet), hvilket betyder, at der ikke er garanti for at bevare lufttrykket, hverken med luft eller nitrogen. Lufttrykket og dækkenes generelle stand skal stadig kontrolleres regelmæssigt.

bil leder artikel nitrogen fordele tips og raad
bil leder artikel ventil tips og raad

Ventil: Hvad skal jeg vide?

Hvilken funktion har ventilen?

 • Den sørger for, at det korrekte lufttryk opretholdes.
 • Den forhindrer fugt i at trænge ind i dækket.
 • Ventilhætten er særlig vigtig for at forhindre støv i at trænge ind i ventilen. Vi anbefaler at bruge ventiler af høj kvalitet.
 •  

Aldring og skader

 • Ventiler er normalt lavet af gummi og ældes derfor med tiden.
 • De kan beskadiges ved høj hastighed, hvilket forårsager, at luft siver ud af dækkene.
 •  

Hvornår bør jeg udskifte ventilerne?

Når du køber nye dæk.

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.