Etik hos Michelin

Michelin-koncernen udvikler og styrker løbende vores værdier, omdømme, image og virksomhedsaktiver  for derved at beskytte medarbejdere og sikre koncernens fortsatte eksistensberettigelse. Det er en forpligtelse, Vi tager meget alvorligt.

 

Michelins etiske kodeks

Vores etiske kodeks gælder for alle Michelin-koncernens medarbejdere uden undtagelse samt for alle personer, der arbejder på vores fabrikker eller rundt om i verden på vegne af en af vores organisatoriske enheder.

Michelin opfordrer også alle kunder, leverandører og andre partnere til at tilslutte sig vores etiske kodeks. I mange tilfælde er overholdelse af vores kodeks en betingelse for at gøre forretninger med Michelin-koncernen.

Set fra et etisk synspunkt betragter koncernen overholdelse af gældende national og international lovgivning som et minimumsgrundlag for alt samarbejde.

Det etiske kodeks afspejler koncernens grundlæggende værdier og beskriver de principper og regler, der skal følges. Det giver altså de retningslinjer som medarbejdere og eksterne interessenters skal efterleve (f.eks. kunder, leverandører og forretningspartnere). Vores kodeks beskriver adfærden i typiske situationer i konkrete arbejdsmiljøer.

Ud over de gældende retningslinjer skal hver enkelt medarbejder, forretningspartner eller leverandør til en hver tid bruge sin dømmekraft og sunde fornuft for altid at handle i god tro.

Michelin-koncernens etiske retningslinjer

Michelins evne til at drive en bæredygtig og etisk ansvarlig forretning afhænger af, at vores medarbejdere arbejder med integritet og i fuld overensstemmelse med regler, lovgivning og vores virksomheds politikker og procedurer.

Både for vores medarbejdere, kunder, aktionærer og forretning er en Etisk og korrekt adfærd derfor afgørende. Derfor er Michelin afhængig af, at du bidrager til at beskytte virksomhedens omdømme og at du værner virksomheden mod økonomiske og juridiske risici.

Dette websted giver mulighed for, at du, som medarbejder, forretningspartner eller ekstern organisation/person, kan rapportere mulige etiske bekymringer til Michelin Gruppen på fortrolig vis.

Det kan ske enten anonymt eller ved personlig tilkendegivelse. Du kan benytte vores indrapporteringssite til at fortælle om fx etiske eller integritetsmæssige og regulatoriske hændelser.

Din vilje til at træde frem med mulige udfordringer er afgørende for michelin-koncernens evne til at sikre en korrekt og etisk adfærd i samtlige af vores aktiviteter.

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.