BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN


Denne hjemmeside udgives af Michelin Nordic AB, registreringsnr.   556025–5266, box 47 175, 100 74 Stockholm, Sverige.

Læs betingelserne for brug grundigt igennem, før du bruger denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du samtidig disse betingelser og alle andre vilkår og politikker, som offentliggøres på hjemmesiden.

Michelin Nordic AB og Michelin Gummi Compagni A/S er en del af Michelin Gruppen. Virksomheder i Michelin Gruppen er selvstændige juridiske personer. Herefter og på hjemmesiden refererer ”Michelin”, ”vi” og ”os” til enten Michelin Nordic, Michelin Gummi Compagni A/S eller Michelin Gruppen.

Paragraf 1 FORMÅL

Betingelserne for brug definerer de betingelser, som gælder, når Michelin offentliggør reklamer, oplysninger og andet indhold på denne hjemmeside, og de betingelser, som gælder, når du besøger og bruger hjemmesiden. Brug af hjemmesiden skal ske i overensstemmelse med disse betingelser, og Michelin forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller opdatere betingelserne. Ved at bruge Michelins hjemmeside accepterer du samtidig betingelserne for brug af hjemmesiden. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, bedes du undlade at bruge hjemmesiden.

Paragraf 2 ADGANG TIL HJEMMESIDEN

Michelin bestræber sig på at opretholde adgangen til hjemmesiden, men giver ingen garanti for tilgængelighed.  Ved vedligeholdelse, opdatering og af andre tekniske eller juridiske årsager kan adgangen til hjemmesiden begrænses og i visse tilfælde afbrydes.  Michelin kan ikke holdes ansvarlig for sådanne afbrydelser i adgang til hjemmesiden eller for de følger, som dette kan få for dig.

Ved at bruge hjemmesiden forpligter du dig til ikke at besøge hjemmesiden på ulovlig vis. Dette gælder frem for alt de interaktive tjenester og e-handelsportalen, såfremt sådanne findes.

Paragraf 3  IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Indholdet på hjemmesiden (oplysninger, tekster, diagrammer, data, billeder, modeller, film, lydklip og andet materiale) er beskyttet af ophavsretten og/eller andre immaterielle rettigheder. Indholdet på hjemmesiden tilhører de respektive udgivere. Det er forbudt helt eller delvist at kopiere, reproducere, præsentere, bruge, tilpasse, ændre, oversætte eller sprede indholdet, uanset om det tilhører Michelin eller en tredjemand, som har givet Michelin rettighederne, og uanset på hvilken måde det sker. I Paragraf 4 nedenfor fremgår det, hvilke undtagelser der er vedrørende brug af de immaterielle rettigheder beskrevet ovenfor. Indholdet på hjemmesiden kan ændres af Michelin uden forudgående varsel. Indholdet offentliggøres endvidere uden nogen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og materialet eller dets indhold kan aldrig være årsag til erstatning Hjemmesidens indhold er beskyttet gennem ophavsretten© 2019 for Michelin eller gennem Michelins samarbejdspartneres ophavsret. Logotyperne er registrerede varemærker.

Paragraf 4 BRUG AF INDHOLDET

Ændringer af indholdet på hjemmesiden eller brug af hjemmesiden til andet formål end, som er tilladt, er et brud på Michelins eller tredjemands ejendomsret.

Nedenfor angives inden for hvilke grænser, Michelin tillader dig at downloade og sprede indholdet:

  1. hvis der er en downloadfunktion,
  2. i ikke-kommercielt øjemed,
  3. i god tro og
  4. såfremt oplysninger om ejendomsret ikke ændres, og dato for offentliggørelse på hjemmesiden vises i indholdet. 

Denne rettighed kan ikke tolkes som en licens til logotype eller varemærke.

Paragraf 5 E-MAIL

For at kontakte Michelin via e-mail skal du udfylde den e-mailformular, som findes på hjemmesiden. Michelins svar på e-mail samt adgang til hjemmesiden og dens indhold kan ikke ligestilles med og kan ikke udgøre bevis for, at en annonce-, reklame- eller anden markedsføringsaktivitet offentliggøres eller er blevet offentliggjort af Michelin.

Paragraf 6 BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Michelin behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som offentliggøres på hjemmesiden.

For mere information om, hvordan Michelin bruger cookies, henviser vi til Michelins cookiepolitik, som også offentliggøres på hjemmesiden.

På vores hjemmeside kan der forekomme links til andre hjemmesider. Michelin deler ikke dine personoplysninger med disse hjemmesider.  Vi gør dig opmærksom på, at når du forlader vores hjemmeside, kan du komme til hjemmesider, som har andre rutiner for beskyttelse af personoplysninger, og dette har Michelin ikke kontrol over og intet ansvar for.

Paragraf 7 GARANTI OG ANSVAR

Indholdet på hjemmesiden stilles til rådighed som det er og forefindes uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Michelin forbeholder sig retten til når som helst og uden forudgående varsel at ændre, afbryde og/eller fjerne indhold eller adgang til hjemmesiden. Michelin kan ikke holdes ansvarlig, såfremt dit it-udstyr rammes af en datavirus. Du har selv ansvaret for at tage alle passende forholdsregler for at beskytte dit udstyr.

Tips og råd, som offentliggøres på hjemmesiden, har til formål at give generel vejledning og er kun til orientering. Selv om Michelin bestræber sig på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, kan vi ikke garantere dette til enhver tid. Michelin kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller andre skader, der måtte opstå som følge af, at du stoler på oplysningerne, og vi anbefaler, at du søger professionel rådgivning hos en forhandler.

Michelin, dennes ansatte, dennes leverandører og dennes partnere, som er nævnt på hjemmesiden, kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for erstatningskrav eller andre krav for direkte eller indirekte tab af nogen art eller for skader, specielt af økonomisk eller kommerciel karakter, som opstår på grund af brug af hjemmesiden eller oplysninger, som er stillet til rådighed på hjemmesiden.

 Hjemmesiden kan indeholde enkle eller dybe hyperlinks til Michelins eller tredjemands partnersider. Michelin udøver ingen kontrol over tredjemands hjemmesider og har derfor heller ikke noget ansvar for adgang, relevans, tilgængelighed, indhold, annoncer, produkter og/eller tjenester, som leveres fra eller med udgangspunkt fra disse hjemmesider Michelin er derfor på ingen måde ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som kan opstå i forbindelse med din adgang til eller brug af partnerhjemmesider, eller på grund af, at hjemmesiden ikke respekterer samtlige regler.

Paragraf 8 GÆLDENDE RETSINSTANS OG ANVENDELIG LOV

Enhver tvist i forbindelse med hjemmesiden eller denne juridiske information henvises til Københavns Byret. Tvister er underlagt og tolkes i henhold til dansk lov, uafhængigt af anden lovgivning. Brugeren af denne hjemmeside accepterer udtrykkeligt, at denne klausul er gældende. Hvis nogen af betingelserne i denne juridiske information uanset grunden viser sig at være ulovlige, ugyldige eller uanvendelige, betragtes de ikke længere som en del af denne juridiske information og påvirker hverken gyldighed eller anvendelse af de øvrige betingelser.

Ansvarlig for hjemmesiden: Peyman Sabet, administrerende direktør

Michelin Nordic AB

Box 47.175

100 74 STOCKHOLM

Sverige

Hosted by:
Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Paragraf 9 ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GOOGLE-OVERSAT TEKST

Denne tjeneste kan indeholde Google-oversættelser, eller du kan vælge at bruge Google til at oversætte hele eller dele af hjemmesiden.

Der gælder ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, for, at oversættelser til andre sprog er nøjagtige, pålidelige eller korrekte. Indhold kan være forkert oversat på grund af begrænsninger i oversættelsesprogrammet.

Den officielle tekst er den danske udgave af hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål til oplysningernes pålidelighed på den oversatte hjemmeside, kan du kontakte os pr. e-mail.

Tak, fordi du besøgte vores hjemmeside.

Disse betingelser for brug blev senest ændret den 3. juni 2019 og gælder indtil videre.

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.