DÆKDÆK SØG I ALLE DÆKSØG I ALLE DÆK FORHANDLEREFORHANDLERE

Juridisk information for hjemmesider

Denne hjemmeside udgives af:

Michelin Nordic AB
Box 47 175
SE-100 74 STOCKHOLM
Tlf.: +46 8 709 07 00

Læs denne juridiske information grundigt igennem, før du besøger hjemmesiden.
Virksomheder i Michelin Gruppen er alle egne juridiske enheder og selvstændige juridiske personer. For at lette formidlingen af information på hjemmesiden gælder imidlertid følgende vilkår: ”Michelin”, ”Gruppen”, ”Michelin Gruppen” og ”os” refererer til alle virksomheder i Michelin Gruppen, som alle selvstændigt driver deres virksomhed.

Paragraf 1    FORMÅL

Formålet med denne information er at definere de betingelser, som gælder, når Michelin offentliggør denne hjemmeside, og de betingelser, som gælder, når du besøger og benytter den. Alle forbindelser til hjemmesiden skal foretages i overensstemmelse med denne juridiske information, og Michelin forbeholder sig ret til når som helst at ændre og opdatere informationen. For at få adgang til og benytte hjemmesiden skal du godkende den juridiske information og Michelins praksis for personoplysninger.

Paragraf 2    ADGANG TIL HJEMMESIDEN

Michelin gør sit bedste for at opretholde adgangen til hjemmesiden, dog uden at være forpligtet til at garantere tilgængelighed. Ved vedligeholdelse, opdatering og andre årsager, først og fremmest af teknisk eller juridisk art, kan adgangen til hjemmesiden være begrænset eller til og med afbrudt. Michelin kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for sådanne afbrydelser eller for de følger, som dette kan få for dig.
Du forpligter dig til ikke at besøge hjemmesiden på ulovlig vis. Dette gælder frem for alt de interaktive tjenester og e-handelsportalen, såfremt sådanne findes.

Paragraf 3    IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Indholdet (som omfatter, men ikke begrænses til oplysninger, tekster, diagrammer, data, billeder, fotografier, modeller, film og lydklip, ligesom formen på alt dette samt på selve hjemmesiden) er beskyttet af ophavsretten og/eller andre immaterielle rettigheder. Indholdet tilhører de respektive udgivere. Det er forbudt helt eller delvist at kopiere, reproducere, præsentere, benytte, tilpasse, ændre, oversætte og sprede indholdet, uanset om det tilhører Michelin eller tredjepart, som har givet Michelin rettigheder, og uanset på hvilken måde det sker, ud over de begrænsede rettigheder, som du har ifølge Paragraf 4 nedenfor, og/eller i form af eventuelle kopier beregnet til privat brug. Indholdet på denne hjemmeside kan ændres uden forudgående varsel og offentliggøres uden nogen som helst garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og kan aldrig være årsag til nogen form for ret til erstatning. Indholdet er beskyttet gennem ophavsretten © 1997-2010 for Michelin eller for dennes samarbejdspartnere. Logotyperne er registrerede varemærker.

Paragraf 4    BRUG AF INDHOLDET

Ændring af indholdet eller brug af det til andet formål end det tilladte er et brud på Michelins eller tredjemands ejendomsret.
Inden for de grænser, som er angivet nedenfor, giver Michelin dig ret til at downloade og sprede indholdet, (i) hvis der findes en downloadfunktion, (ii) i ikke-kommercielt øjemed, (iii) i god tro og (iv) såfremt oplysninger om ejendomsret ikke ændres og dato for offentliggørelse på hjemmesiden vises i indholdet. Denne rettighed kan under ingen omstændigheder tolkes som en licens til varemærke eller logotype.

Paragraf 5    E-MAIL

Når du vil udveksle informationer via e-mail med Michelin, skal du udfylde de e-mail-formularer, som findes på hjemmesiden. Michelins svar på e-mail såvel som adgang til hjemmesiden og indholdet kan ikke behandles som og kan ikke udgøre bevis for, at en annonce-, reklame- eller anden markedsføringsaktivitet gennemføres i det land, hvor internetbrugeren befinder sig.

Paragraf 6    BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Generelt kan du besøge vores hjemmeside uden at skulle afsløre din identitet eller give personoplysninger. Michelin kan dog undertiden bede om oplysninger, for eksempel for at besvare et spørgsmål, du har stillet, udføre en tjeneste, behandle en ordre eller til markedsføringsmæssige formål.

De oplysninger, som indsamles via vores hjemmeside, er beregnet til Michelin og dennes udvalgte samarbejdspartnere og/eller serviceleverandører, som Michelin benytter.
For at kunne yde en bedre service indsamler Michelin anonyme oplysninger om, hvordan du navigerer på hjemmesiden (besøgte sider, dato og tidspunkt osv.). Michelin kan bruge disse oplysninger til at analysere tendenser eller besøgsstatistikker og foretage målinger. Du kan lukke af for sådanne cookies. I få fald får du ikke adgang til visse dele af vores hjemmeside.

De personoplysninger, du kan komme til at meddele os, har du ret til at se, rette eller slette i henhold til Lov om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at begære af os, at vi ikke bruger dine personoplysninger til direct marketing.
For at gøre denne ret gældende skal du blot sende et brev til følgende adresse:

Michelin Nordic AB
Box 47 175
SE-100 74 STOCKHOLM
Tlf.: +46 8 709 07 00


På vores hjemmeside kan der forekomme links til andre hjemmesider. Michelin deler ikke dine personoplysninger med disse hjemmesider. Vi gør dig opmærksom på, at når du forlader vores hjemmeside, kan du komme til hjemmesider, som har andre rutiner for beskyttelse af personoplysninger, og dette har Michelin ikke kontrol over og intet ansvar for.
Mere information findes i dokumentet Behandling af personoplysninger.

Paragraf 7    GARANTI OG ANSVAR

Indholdet på hjemmesiden stilles til rådighed som det er og forefindes uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Michelin forbeholder sig retten til når som helst og uden forudgående varsel at ændre, afbryde og/eller fjerne indhold eller adgang til hjemmesiden. Michelin kan ikke holdes ansvarlig, såfremt dit it-udstyr rammes af en datavirus. Du har selv ansvaret for at tage alle passende forholdsregler for at beskytte dit udstyr.

Michelin, dennes ansatte og dennes leverandører eller partnere, som er nævnt på hjemmesiden, kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for ansvar uden for kontrakt eller for uhæderlige krav, eller nogen andre retslige tiltag, for uforudsete eller forudsigelige direkte eller indirekte tab af nogen art eller andre tab, specielt af økonomisk eller forretningsmæssig karakter, som opstår på grund af brug af hjemmesiden eller oplysninger, som er stillet til rådighed på hjemmesiden.

Det er strengt forbudt at lægge hyperlinks til ulovligt indhold samt at offentliggøre noget på hjemmesiden, uanset natur, som er i strid med gældende love og forordninger, mod offentlig orden eller lignende, stødende oplysninger eller oplysninger, som kan skade tredjemand, såsom bagtalelse, eller diskriminerende oplysninger eller oplysninger, som strider mod denne hjemmesides ånd, samt oplysninger, som indebærer indgreb i andres immaterielle rettigheder, eller indgreb i andres rettigheder, som denne ikke har godkendt. Hjemmesiden kan indeholde enkle eller dybe hyperlinks til Michelins eller tredjemands partnersider. Michelin kan indeholde links eller dybe links til Michelins eller tredjemands hjemmesider og, hvad angår dybe links, tilladelse fra disse. Disse hyperlinks har kun til formål at lette navigeringen og kan ikke tolkes som en godkendelse fra Michelins side af indholdet på tredjeparts hjemmesider. Michelin udøver ingen kontrol over disse hjemmesider og har derfor heller ikke noget ansvar for adgang, relevans, tilgængelighed, indhold, annoncer, produkter og/eller tjenester, som leveres fra eller med udgangspunkt fra disse hjemmesider. Michelin er derfor på ingen måde ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som kan opstå i forbindelse med din adgang til eller anvendelse af partnerhjemmesider, eller på grund af, at hjemmesiden ikke respekterer samtlige regler.

En forudsætning for at benytte hjemmesiden er, at du har adgang til det nødvendige maskinel og software for at kunne bruge internettet. Alt software, som er indlejret eller integreret i hjemmesiden, stilles til rådighed "som det er og forefindes" uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti, inklusive, men ikke begrænset til, eventuel garanti for (i) at softwaret er af salgbar kvalitet eller udviklet til et særligt formål; (ii) at softwaret stemmer overens med dets eventuelle specifikationer; (iii) at softwaret ikke indeholder væsentlige fejl; (iv) at softwaret ikke indeholder datavirus eller anden form for smitte; eller (v) at softwaret skal håndtere dato- eller tidsrelaterede oplysninger uden at forårsage afbrydelser ved behandling, unormal afslutning, eller behandler eller manipulerer tidsrelaterede oplysninger. Der gælder samme regler for maskinel og software, som er nødvendigt for at besøge vores hjemmeside.

Paragraf 8    GÆLDENDE RETSINSTANS OG ANVENDELIG LOV

Enhver tvist i forbindelse med hjemmesiden eller denne juridiske information henvises til Københavns Byret. Tvister er underlagt og tolkes i henhold til dansk lov, uafhængig af anden lovgivning. Brugeren af denne hjemmeside accepterer udtrykkeligt, at denne klausul er gældende. Hvis nogen af betingelserne i denne juridiske information uanset grunden viser sig at være ulovlige, ugyldige eller uanvendelige, betragtes de ikke længere som en del af denne juridiske information og påvirker hverken gyldighed eller anvendelse af de øvrige betingelser.

Ansvarlig for hjemmesiden: Michelin Nordic AB


Hosting: 
LINKBYNET
Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANKRIG
Tlf.: +33 1 48 13 00 00
Fax: +33 1 48 13 31 21

Password
Adgang til hjemmesiden og/eller visse dele af den kan kræve en personlig adgangskode. Du har ansvaret for adgang, som foretages ved hjælp af dit kodeord eller din konto. Ved forsømmelighed eller tyveri skal du straks meddele dette til Michelin. Tjek også, at du har logget ud fra din konto efter hvert besøg.

Disse Generelle betingelser blev senest ændret den 12.12.2014 og gælder indtil videre