jeca0826

HVORDAN TAGER MAN SVING PÅ EN MOTORCYKEL?

Det er et spørgsmål, som kan virke banalt, men det vil være en vigtig del af dine bekymringer, hvis du begynder at køre på motorcykel. Der er trin, der skal følges, adfærd, der skal tilegnes, og forholdsregler, der skal tages, så du kan tage sving med ro i sindet og i fuld sikkerhed. I denne artikel deler vores eksperter deres erfaringer med dig og forklarer, hvordan man tager sving på en motorcykel. Vi vil også forklare, hvordan man laver en u-vending på en motorcykel.

De forskellige typer af sving

Før vi går til sagens kerne, er det vigtigt at forstå, at der er forskellige typer af sving. Nedenfor vil vi forklare nærmere, hvordan man tager sving mere generelt, men husk, at du skal tilpasse de trin, vi beskriver, afhængigt af vejenes udformning, hvilket i nogle tilfælde vil kræve mere forsigtighed.

1 – De forskellige vinkler

Det, der adskiller sving, er vinklerne. Som vi vil se, har sving tre forskellige typer radius:

Sving med konstant radius

Som navnet indikerer, er det et halvcirkelformet sving, hvor radius er den samme fra starten til slutningen.

Sving med voksende radius

Efterhånden som man kører gennem svinget, bliver vinklen større. Vi kan altså sige, at det er et sving, der åbner op.

Sving med aftagende radius

Modsat en voksende radius bliver radius her mindre. Vi kan altså sige, at det er et sving, der lukker sig.

2 – Gradienten

Vinklen er ikke den eneste variable størrelse, der karakteriserer sving. Man skal også tage gradienten, dvs. vejens længdefald eller stigning, i betragtning. Der er sving, som er flade, falder eller stiger, og andre, der har en positiv gradient (en stigning efter svinget) eller en negativ gradient (et fald efter svinget).

Motorcycle cornering on a negative crossfall

3 – Forholdene

Endelig skal man til alt dette tilføje kørselsforholdene, der kan kræve særlige forholdsregler, såsom for eksempel: vejens dimensioner (smal eller bred), vejens tilstand (våd, tør, huller, blade osv.) og sigtbarheden (regn, tåge osv.).

Sådan tager man sving på en motorcykel i 3 trin

Hvis du bliver konfronteret med de særlige forhold, vi har nævnt ovenfor, vil de kræve den største opmærksomhed og mange forholdsregler af dig. Med øvelse vil du lære at forudse mulige farer og tilpasse din adfærd som følge heraf.

At tage et sving på en motorcykel kræver forudseenhed

Følgende råd gælder kørsel i sving generelt:

1 – Før svinget

 • Vær altid opmærksom på trafikken foran og bag dig
 • Du skal holde øje med både det, der er lige foran dig, og det, der kommer forude: du skal forudse din bane i svinget
 • Du skal være koncentreret
 • Den nederste del af din krop skal være spændt og i kontakt med motorcyklen.
 • Din overkrop skal være mere afslappet og løs.
 • Du skal sænke farten langsomt og bruge motorbremsen mere end bremserne.
   

2 – Gennem svinget

 • Du skal holde øje med både det, der er lige foran dig, og det, der kommer forude: du skal forudse udkørselspunktet
 • Dit hoved skal forblive lodret i forhold til underlaget, men din krop skal læne sig ind mod motorcyklens akse
 • Den arm, der vender mod den side, du drejer, skal være let bøjet, hvorimod den anden arm skal strækkes
 • Du skal mærke dit tyngdepunkt
 • Du skal følge en bane på vejen afhængigt af den måde, svinget udviklet sig (hvis det for eksempel lukker sig, skal svinget tages med en lidt bredere bane i svinget, før du bevæger dig indad igen lige efter for at undgå at køre af vejen).
Sving på en motorcykel: tilpas din bane til typen af sving

3 – Efter svinget

 • Du skal holde blikket rettet mod udgangen af svinget for at opretholde en stabil bane
 • Du skal slippe bremserne
 • Du skal accelerere gradvist, mens du retter motorcyklen op
 • Din motorcykel og din krop skal vende tilbage til en lodret position
 • Du kan slappe af i din position for at gøre det mere behageligt

Sådan laver man en u-vending på en motorcykel

Det kan ske, at du ender i en blindgyde og skal lave en u-vending på din motorcykel. Måske er du på ferie og kører på en vej, du ikke kender, eller måske er du kørt forkert og er nødt til at køre tilbage den vej, du kom fra.

Hvordan laver man en u-vending, når vejen er for smal? Her er vores råd.

1 – Vælg det rigtige tidspunkt og det rigtige sted

Hvis du er i et område med trafik, skal du være opmærksom på de andre køretøjer og advare dem ved at aktivere dine blinklys eller dit havariblink.

Sørg for, at du laver din vending i et område, hvor andre bilister, der kommer imod dig, har tilstrækkeligt udsyn til at kunne bremse i tide. Undgå for eksempel at lave u-vendingen ved udgangen af et sving.

2 – Selve manøvren

 • Stop og kig bag dig, i den retning du vil køre, så du er opmærksom på dine omgivelser.
 • Hold en fod på jorden, mens du laver vendingen.
 • Styr for at dreje langsomt helt hen til kanten af vejen, styr derefter modsat og bevæg dig bagud, indtil vinklen gør det muligt for dig at begive dig af sted igen i den modsatte retning.
   

3 – Gør aldrig dette i bjerge, hvis der er fare

Hvis der er en dal med stejle sider i den ene side af vejen, må du ikke lave en u-vending på din motorcykel, hvor du kommer til at stå mod front mod dalen. Hvis du på noget tidspunkt på grund af uopmærksomhed slipper bremserne eller koblingen, er der risiko for, at motorcyklen vælter fremad og tage dig med.

Lav hellere vendingen på den side, der vender mod bjerget. Dette har to fordele:

 • Det giver dig mulighed for at undgå fare
 • Skråningen hjælper dig med at dreje lettere: kør lidt opad med forhjulet for at få inerti Bak på skrå, hvorefter du bare skal køre af sted i den anden retning.

 

 

Artikel skrevet med teknisk bidrag fra BMC Moto.

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.